bilforsakring.nu

Självriskförsäkring bil

På den här sidan kan du hitta information om självrisk för bilförsäkringar och så kallade självriskförsäkringar. Vad är självrisk och hur fungerar den? Hur kan du minska dina kostnader genom självriskförsäkring? Du hittar också tips på bra svenska försäkringsbolag som erbjuder självriskförsäkring för bil. Om du funderar på att teckna en självriskförsäkring fungerar den här sidan som en guide som förhoppningsvis kan underlätta ditt beslut.

Vad är självrisk?

Vad är självrisk? Det är en summa pengar du som försäkringstagare måste betala ut för att få ut din ersättning i ett försäkringsärende. Om du till exempel krockar med din bil kommer försäkringsbolaget ta hand om större delen av kostnaden, men en del av den måste du stå för själv i form av självrisk. Det finns självriskeliminering för bil i form av självriskförsäkringar. De kan tecknas hos särskilda försäkringsbolag separat från det där du har din bilförsäkring.

Skaffa självriskförsäkring till bil

Hos assistansbolaget.nu kan du hitta självriskförsäkring för bil. Deras självriskförsäkring kan ersätta självrisker på upp till 10 000 kronor per försäkringsperiod (vanligtvis 1 år). Det ger dig 0 kronor i självrisk för skador så som vagnskada, glasskada och mycket annat. Många bilägare väljer en självriskförsäkring som ett slags komplement till den vanliga trafik-, hel- eller halvförsäkringen för bil. I händelse av olycka ersätter det vanliga försäkringsbolaget skadorna, medan assistansbolaget ersätter självrisken.

Självrisk bil

Med en självriskförsäkring för bil kan du undvika höga självriskkostnader i samband med bilolycka. Självrisk för bil kan uppgå till tiotusentals kronor om det är så att olyckan orsakar stora skador på fordon, personer eller omgivning. Med en självriskförsäkring kan du undvika detta.

Väggassistans husbil

Om det är så att din husbil är försäkrad och den drabbas av någon typ av skada eller om du är inblandad i en olycka med densamma så kommer du få betala självrisk för att få ut ersättning för skadan. När du behöver vägassistans av husbil kan Assistansbolaget hjälpa till att göra detta. 

Vägassistans husvagn

Om din husvagn är försäkrad och den drabbas av någon typ av skada så behöver du för de flesta typer av skador betala in en avgift i form av självrisk för att få försäkringsersättning. Beroende på skada kan självrisken uppgå till flera tusen kronor. Av Assistansbolaget kan du få assistans av husvagn.

Är du i behov av en försäkring till din husvagn? Klicka dig in och jämför husvagnsförsäkring!

Vanliga frågor om självrisk

Vem betalar självrisk vid krock?

Vid krock är det den förare som anses ha orsakat olyckan som betalar självrisken. De inblandade förarnas respektive försäkringsbolag ersätter de skador som uppstått vid krocken. Hur stor självrisken blir beror på hur allvarliga skadorna är. Det går att försäkra sig mot självrisk via en så kallad självriskförsäkring.

Vem betalar självrisk på tjänstebil?

I de flesta fall är det arbetsgivaren som ska stå för alla kostnader förknippade med tjänstebil, inklusive självrisk. Detta kan dock variera och ska regleras i ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är upp till arbetstagaren själv att kontrollera att faktorer som dessa finns reglerade i avtalet om tjänstebil.

Hur bokför man självrisk?

Självrisk bokförs på konto 6320 (konto för “självrisker vid skada”). Moms för självrisk debiteras på konto 2640 för ingående moms. Det är ibland möjligt att kontera självrisk på konto 5619 (konto för “övriga bilkostnader”). Skatteverket har ytterligare information om vad som gäller i just ditt fall.

Vad gäller med självrisk vid parkeringsskada?

För självrisk vid parkeringsskada gäller att skadorna på din bil måste klassas som parkeringsskada. Du betalar då självrisk precis som vid andra skadeärenden. För att skadorna ska räknas som parkeringsskada måste du kunna bevisa detta. Som parkeringsskador räknas skador som tillfogats av annat fordon, där föraren i det andra fordonet lämnat olycksplatsen utan att ge sig tillkänna efteråt.

Vad heter självrisk på engelska?

Det engelska ordet för självrisk är “deductible”. Ordet används för självrisk både i Storbritannien och USA. Exempel ”If you’re in a car accident where the cars front fender is damaged your deductible will amount to 2 500 Swedish crowns”. Alternativt “the deductible for personal injuries is around 600 Swedish crowns”.