En bilförsäkring är bra att ha av många olika anledningar och något som du bör ordna om du har införskaffat bil. Vilken som är den bästa bilförsäkringen beror bland annat på vad du har för behov och vad du har för sorts bil. Hur gammal bilen är har en stor betydelse för hur du ska göra när du ska försäkra bil .

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring ersätter dig för kostnader om något händer din bil, som skada eller stöld. Vad du kan få ersättning för beror på vilken nivå du har av försäkringen. En försäkring ska även finnas som säkerhet för dina medtrafikanter om du orsakar en olycka. Hur mycket ersättning du vill kunna få för bilen om något händer avgörs av vilken sorts försäkring du väljer.

Bilförsäkringens olika nivåer

Det finns olika nivåer för bilförsäkring:

 • trafikförsäkring
 • halvförsäkring
 • helförsäkring

Trafikförsäkringen

Trafikförsäkring krävs enligt lag och är minimum på vad du måste teckna. Har du ingen så måste du betala en summa till trafikförsäkringsföreningen som är betydligt dyrare än att teckna trafikförsäkringen. Det finns därmed inga pengar att tjäna på att undvika att teckna försäkring. Du ska trafikförsäkra din bil då den täcker kostnader om förare, passagerare eller andra personer skadas samt om du skadar någon annans egendom. Ingen person ska stå utan möjlighet till ekonomisk ersättning om de är inblandade i en bilolycka som de själva inte har orsakat.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller trafikförsäkringen samt att du kan få ersättning för brand, stöld eller glasskador som till exempel stenskott.

Helförsäkring

En helförsäkring innehåller trafik- och halvförsäkring och ersätter även kostnader för skador på din bil eller egendom.

Vad påverkar priset på en bilförsäkring?

Kostnaden för en bilförsäkring kan variera mellan olika försäkringsbolag så det är värt att jämföra på bilen du ska försäkra. Men det som också avgör kostnaden är saker som du kanske inte kan påverka lika lätt. Det kan vara var du bor (län, stad eller landsbygd, bostadsområde), vilken sorts bil du kör, ålder på den som kör bilen och antal skadefria år för dig som förare.

De förutsättningar du kan förändra som påverkar priset är vilken bilmodell du väljer, hur många mil du kör per år samt vilken självrisknivå du väljer. En hög självrisk ger en lägre kostnad per år. Vilken nivå du väljer avgör också kostnaden. Har du en äldre bil som inte är värd så mycket så kan du tjäna pengar på att halvförsäkra den. Då har du dock ingen möjlighet att få ersättning för bilen om du är inblandad i en olycka som du själv har orsakat.

Vad ingår i en bilförsäkring?

Det finns flera olika delar som ingår.

Trafikskada

Grundskyddet i form av trafikförsäkringen ingår även i halv- och helförsäkring.

Brand

Du får ersättning för de flesta skador som orsakats av brand. Dock gäller det inte om branden kan anses ha uppstått för att du inte har servat bilen, som till exempel om branden uppstod av kortslutning, frost eller köld.

Glas

Du kan få ersättning för skador på fram-, sido-, eller bakfönster. Stenskott är den vanligaste formen av skada. Lindriga stenskott kan lagas och då täcker försäkringen så du betalar endast en liten avgift eller ingen alls.

Stöld

Gäller vid inbrott i bilen eller om bilen blir stulen.

Assistans och räddning

Om bilen får driftstopp på grund av bärgning, räddning eller bogsering av bilen. Kan även gälla om du tappat nyckeln eller skadat den eller har fått punktering.

Rättsskydd

Om du skulle hamna i en tvist som har att göra med bilen så kan du få ersättning för kostnader för advokat och domstolskostnader om det skulle gå så långt.

Maskinskada och elektronik

Om det uppstår skador på vissa maskindelar eller elektronikdelar. Försäkringen gäller främst motor och kraftöverföringsfel och för att du ska kunna få ersättning får bilen oftast inte ha gått mer än ett visst antal mil eller vara högst ett visst antal år.

Kris

Efter en trafikolycka kan du få ekonomisk hjälp till krissamtal hos terapeut eller psykolog.

Vagnskada

Gäller endast om du har helförsäkring. Ger ersättning för skador vid bilolycka och gäller även om det är du som har orsakat olyckan. Kan även gälla för skador som orsakats om du kör in i en stolpe eller liknande eller om bilen har vandaliserats.

Bilmärkesförsäkringar

Det finns försäkringar som endast gäller för ett visst bilmärke. En märkesförsäkring passar extra bra om du vill

 • få originaldelar vid reparationer
 • att reparationen sker på en verkstad som är experter på just det bilmärket
 • få ersättning för extra utrustning och tillval

Tilläggsförsäkringar bil

Det finns olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din bilförsäkring. Det kan vara att du får ersättning för självrisken, ett bättre bärgningsskydd med hyrbil och hotellkostnader med mera.

Allrisk kan ingå men kan även vara en tilläggsförsäkring. Kan täcka kostnader för om du har tankat med fel drivmedel, om nyckeln har försvunnit eller gått sönder och vissa skador på inredningen (om inte bilen är för gammal).

5 tips när du ska välja bilförsäkring

 • Jämför pris, vad du får för prisförslag kan variera stort mellan olika försäkringsbolag
 • jämför bilförsäkringar för att se om de är likvärdiga, dvs om villkoren är lika, självrisker med mera
 • har du mer än en försäkring i samma bolag kan du få rabatt
 • glasdelen kan skifta mellan olika bolag. Självrisken kan bestå av ett fast belopp eller en procentuell kostnad av bytet av ruta. Har du en bilmodell med dyrare rutor så kan det vara viktigt att ha en fast självrisk. Stenskott är lätt att få och svårt att undvika då det kan orsakas av andra bilister.
 • kolla för vilka personer som försäkringen gäller, dvs endast om ägaren kör, eller om det måste vara familjemedlem eller om andra får köra bilen. Vissa försäkringar kräver en viss åldersgräns.

Tänk på att regelbundet jämföra bilförsäkringar eftersom villkoren kan förändras hos försäkringsbolagen. Men även dina villkor kan ha förändrats i och med att du har flyttat, bytt bilmodell, blivit äldre, kört skadefritt med mera. Så just bilförsäkringar är det väldigt bra att se över med jämna mellanrum. Den tid du lägger på jämförelse kan spara många kronor åt dig i slutänden!